TARIEVEN EN FACTURERING

Transparantie, eerlijkheid en betrouwbaarheid zijn belangrijke eigenschappen van onze Nanny’s, maar ook van ons als organisatie. Daarom willen wij ook over onze tarieven en facturering volstrekt duidelijk zijn.
Eén Nanny kan verschillende activiteiten verrichten en daar zijn de volgende uurtarieven op van toepassing:

  • € 20 per uur voor praktische huishoudelijke ondersteuning i.c.m.persoonlijke begeleiding in- of buitenshuis
  • € 35 per uur voor medische begeleiding

Nanny4Granny verzorgt het hele wervings- en selectietraject om een goede Nanny (m/v) voor u te vinden. Op basis van een persoonlijk gesprek inventariseren we uw wensen, werven, screenen en selecteren we geschikte Nanny’s. Indien u een keuze voor een Nanny heeft kunnen maken regelt Nanny4Granny het papierwerk, de kassiersfunctie en blijven we het contact tussen en u en de Nanny nauwlettend volgen.
Alleen kosten van uitjes, zoals reiskosten, entreekaarten of eten en drinken worden apart berekend en achteraf gefactureerd.
De Telefoonservice is de service waar de senior en de familie terecht kunnen als de Nanny er niet is. Voor dit abonnement wordt €20 per maand gerekend.
Vraag ook naar onze extra diensten (administratie, belastingen, cursussen ed). Wilt u zaken geregeld hebben of bepaalde wensen, producten of diensten wensen, laat het ons dan weten. Wij kunnen u wellicht meteen helpen.
Omdat Nanny4Granny een private organisatie is bieden wij geen diensten aan onder de WMO. Indien u een persoonsgebonden budget (PGB) heeft waar u vrij over kunt beschikken kunt u dit wel gebruiken voor de diensten van Nanny4Granny. Uiteraard zijn we graag bereid met u te kijken naar de mogelijkheden.
Nanny4Granny levert maatwerk. We leveren graag de diensten zoals u dat voor ogen heeft en uzelf de regie kunt behouden. Bij iedere klant kijken we naar een goede mix van noodzaak en mogelijkheden. Samen met u en/of uw familie kijken we naar uw wensen en behoeften van het minimaal aantal gewenste uren of diensten. Op basis daarvan berekenen wij de geschatte maandelijkse kosten. De gemaakte afspraken hierover leggen wij vast in een contract. Heeft u meer of minder behoefte aan ondersteuning, dan zullen wij dit in overleg met u aanpassen. De werkelijk bestede uren of dagdelen worden door ons aan u achteraf gefactureerd.

TARIEVEN

WERKWIJZE

WERKEN ALS NANNY

FAMILIE/KINDEREN