Kwart ouderen kan geen seniorenwoning vinden

_mg_2435 Er is een groot tekort aan seniorenwoningen in de sociale huursector. Door nieuwe toewijzingsregels voor woningcorporaties is voor minimaal een kwart van de woningzoekende ouderen geen seniorenwoning. Dat blijkt uit de uitzending van De Monitor (KRO-NCRV). Minister Blok (Wonen) is niet van plan om de knellende huurregels te versoepelen, laat hij aan De Monitor weten. ANBO wil juist wel meer flexibiliteit: “Er zijn al niet veel passende seniorenwoningen met een lage huur, en door de huurregels moeten niet alle mensen met een laag inkomen, óók de mensen met vermogen, in dat aanbod zoeken. Als je dan ook nog in de buurt van vrienden en familie wil wonen – denk even aan de gewenste participatiesamenleving – dan is het dus heel erg moeilijk om een goede woning te vinden. Daarmee wordt langer zelfstandig blijven wonen onnodig ingewikkeld gemaakt”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

‘Passend toewijzen’

Sinds januari moeten huishoudens met een laag inkomen verplicht in goedkope woningen worden geplaatst, het zogenoemde ‘passend toewijzen’. Deze groep, waaronder veel senioren, kan alleen nog inschrijven op het goedkope segment huurwoningen tot 586 euro per maand. Daarvan komen er jaarlijks 11.000 vrij. Maar volgens de meest recente cijfers zijn er per jaar tussen de 15.000 en 20.000 van deze woningen nodig. Voor minimaal een kwart is dus geen woning beschikbaar. De lange wachttijd voor een seniorenwoning staat haaks op het beleid van de overheid om ouderen langer thuis te laten wonen in een geschikte seniorenwoning.

De Kamerleden Ronnes (CDA) en De Vries (PvdA) wezen minister Blok deze zomer op de problemen rond passend toewijzen, zeker in relatie tot woningen die aangepast zijn aan een (toekomstige) zorgbehoefte. In een motie vroegen zij de minister nieuwe afspraken te maken met corporaties. Tot op heden heeft minister Blok daar geen opvolging aan gegeven. ANBO zal zich de komende tijd, onder andere samen met het Kenniscentrum Wonen en Zorg van Aedes en Actiz, inspannen om meer cases boven water te krijgen, om de minister duidelijk te maken dat er iets moet veranderen.

‘Woningaanbod met de dag kleiner’

Met de invoering van de nieuwe toewijzingsregels wil de overheid voorkomen dat zij veel huurtoeslag moet betalen aan mensen met een laag inkomen en een hoge huur. Een logische gedachte, maar de regels pakken slecht uit voor senioren. Sinds ‘passend toewijzen’ werd ingevoerd verdween het woningaanbod ‘als sneeuw voor de zon’, zo vertellen senioren op zoek naar een gelijkvloerse woning. Het effect van passend toewijzen is namelijk dat veel ouderen moeten concurreren op de krappe markt van woningen tot 586 euro. De situatie is het meest nijpend bij ouderen die een zorgwoning nodig hebben; een zelfstandige woning vaak grenzend aan een wooncomplex waar intensieve zorg voorhanden is. Veel van deze woningen hebben door de extra voorzieningen een huur boven de 586 euro per maand. Zelfs in situaties waar het onverantwoord is om nog thuis te wonen, gaan vrijgekomen woningen aan hun neus voorbij. In sommige gevallen zelfs omdat de zorgwoning een paar euro duurder is dan de woningen waarop zij wél mogen reageren.

Wel vermogen, geen huurwoning

De regels pakken vooral slecht uit voor ouderen met een laag jaarinkomen, maar die wel vermogen hebben uit de verkoop van hun huis. Zij willen en kunnen vaak een duurdere corporatiewoning huren, maar mogen dat niet omdat hun vermogen niet wordt meegeteld bij hun jaarinkomen. Deze groep moet dus ongewild concurreren met de groep ouderen met een laag inkomen zonder vermogen.

Minister Blok: corporaties niet oppotten maar investeren

Minister Blok legt de verantwoordelijkheid voor het probleem bij de woningcorporaties. Hij vindt dat zij veel meer betaalbare woningen moeten bouwen. Blok: ‘Corporaties hadden het afgelopen jaar 5,5 miljard ruimte, hoeveel ruimte heb je nodig om je werk goed te doen?’. Ook is Blok van mening dat corporaties de huren moeten laten zakken tot 586 euro, zodat ouderen met een laag inkomen ook in aanmerking komen voor woningen die nu te duur zijn. Volgens de woningcorporaties gaat de minister veel te kort door de bocht. Zij zeggen niet de financiële ruimte te hebben om op grote schaal de huren te verlagen en om op korte termijn voldoende seniorenwoningen te bouwen om het woningtekort op te lossen. De corporaties vinden dat minister Blok soepeler moet omgaan met de nieuwe huurregels.

Bron: ANBO

Groep ouderen 75-plusser internetgebruiker wordt groter

4Groep ouderen internet wordt groter. Dus nooit te oud om te leren, al begin je met online spelletjes of puzzels. Goed om de hersenen te blijven prikkelen. Echter het wereldwijde web is voor 1,2 miljoen Nederlanders nog steeds onbekend terrein. Dat is omgerekend zo’n 8 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2015. Wel zijn er steeds meer mensen (waaronder ouderen) online, want in 2012 ging het nog om 10 procent van de Nederlanders.

Daarnaast heeft 6 procent van de bevolking überhaupt geen toegang tot internet. Dat zijn 870.000 mensen.

Niet-gebruikers

De meeste mensen die geen internet gebruiken, doen dat omdat ze er simpelweg geen interesse in hebben. Daarna is een gebrek aan kennis of vaardigheden de belangrijkste reden.

Vooral bij de 75-plussers zijn nog veel niet-internetgebruikers, al wordt deze groep langzaam kleiner. Het internetgebruik neemt in deze groep vooral toe omdat de mensen die nu in deze leeftijdscategorie vallen, het web al wisten te vinden toen ze nog jonger waren dan 75 jaar.

De niet internettende ouderen zijn daarnaast vaker vrouw dan man. Ook gaat het vaker om laagopgeleiden dan om hoogopgeleiden.

(bron: nos.nl)

Zin in om heerlijk op vakantie te gaan! Maar wie zorgt er voor oma?

ouder seniorNa lange tijd hard werken er weer op uit. Weer nieuwe energie opsnuiven in een nieuwe omgeving. Heerlijk!! Maar dan komt het schuldgevoel toch ook weer boven kruipen…..Wie zorgt er voor opa of oma? Wie doet dan de boodschappen, koken, even het huis opruimen en eventueel schoonmaken, medicijnen halen, wat zaken regelen, gewoon even langs voor een gezelligheidspraatje……..De eerste reactie is vaak: laten we maar niet gaan of korter. Maar vergeet niet: dat een (mantel)zorger pas goed kan zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Je kunt niet futloos maar steeds doorgaan. Je moet ook zelf weer opladen. Draag je zorgtaken af en toe over aan een persoonlijke assistente, een Nanny. Eén persoon die zoveel mogelijk taken van je waarneemt. Niet meerdere personen over de vloer maar 1 persoon (m/v) die de zaken regelt, huishoudelijke taken oppakt, je wat gezelligheid mee kan beleven en ook nog een auto tot de beschikking heeft om er op uit te gaan. Nanny4Granny kan helpen om een geschikte Nanny te vinden. Bel of mail geheel vrijblijvend voor info.

We worden 5 jaar ouder dan 60 jaar geleden

MG_2269-432x287Wie 65 jaar is geworden, leeft daarna gemiddeld nog 19,7 jaar. Vrouwen worden nog altijd ouder dan mannen, maar het verschil wordt kleiner. In Nederland is de levensverwachting van een vrouw op die leeftijd 20,9 jaar en voor een man 18,2 jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

In 2015 was de levensverwachting ruim vijf jaar langer dan zestig jaar geleden. De kans om honderd te worden wordt steeds groter. Wie nu rond de pensioengerechtigde leeftijd zit, heeft zes keer zoveel kans om honderd jaar te worden als zijn leeftijdgenoot in 1956.

Het CBS verwacht dat de resterende levensverwachting van 65-jarigen nog verder doorzet. In 2060 is het volgens prognoses 25 jaar. Dat is wel koffiedik kijken: de marges lopen flink uiteen, van 20,5 tot 29,5 jaar voor iemand die dan 65 is.

Sinds 1980 is de gemiddelde levensverwachting voor mannen sneller gestegen dan die voor vrouwen. Roken speelt daarbij een belangrijke rol. Mannen zijn eerder en massaler begonnen met roken, aldus het statistiekbureau.

(bron: Telegraaf, 30 mei)

Vraag de Nanny-activiteitenlijst aan

_MG_2301Nanny kan zoveel voor u betekenen.

 • Naast gezelligheid kan hij/zij u alle praktische ondersteuning geven.
 • U kunt denken aan:
 • – meegaan naar de dokter,
  – huis schoonmaken,
  – mee boodschappen doen,
  – buiten wandelen
  – gezamenlijk er op uit.

Vraag de activiteitenlijst aan via het contactformulier.

Hoge eigen bijdrage WMO is voor vele schrikken

Op dit moment ontvangen vele senioren de facturen voor de eigen bijdrage van de WMO. Dit kan voor vele schrikken zijn want deze eigen bijdrage kan hoog uitvallen. Wellicht kunt u net zo goed overwegen om maatwerk zelf in te kopen. Een Nanny regelt uw huishoudelijke taken, u kunt er op uit en bovendien is er ook tijd voor een gesprek.

Nanny4Granny op SBS6, zondag 22 juni programma Feiten&Fabels om 16.30u

Zondag 22 juni komt Nanny4Granny om 16.30u op tv bij SBS6 Feiten&Fabels. Presentatrice Aukje van Ginneken komt langs en wil wel eens weten wat een nieuw senioren servicebureau allemaal kan bieden. We kunnen alvast verklappen dat ze erg enthousiast is over onze diensten.

Het programma wordt herhaald op zondag 29 juni SBS6 om 12.30uur

Artikelen in meerdere regionale bladen

2014-06-19-20.32.28-e1403203294620Regionale bladen vinden het belangrijk om hun lezers te informeren over nieuwe initiatieven en ontwikkelingen op gebied van seniorenzorg. Artikelen over Nanny4Granny worden dan ook graag opgenomen.

Nanny4Granny werkt samen met gemeente en UWV

2014-06-03-14.15.30Nanny4Granny gelooft in de grote toegevoegde waarde van oudere werknemers als Nanny. Gemeente Leiden en UWV hebben daar ook speciale projecten voor ’50+ werkt’ en vroegen Nanny4Granny om zich te presenteren. Het aantal deelnemers en enthousiasme was overweldigend!

Delta Lloyd relatiemagazine + NRC

Nanny4Granny-DeltaLloydVandaag staat Nanny4Granny in het relatiemagazine van Delta Lloyd en als bijlage bij de NRC.

Beetje hulp vragen mag

Er gebeurt van alles in ons leven. Of het nu gaat om leuke of minder leuke dingen, we kunnen allemaal weleens wat hulp gebruiken. Gezelschap in de vorm van gemak, gezelligheid en aandacht. Hulp met de boodschappen en het huishouden bijvoorbeeld. Of iemand die af en toe eens langskomt voor een kopje koffie, potje scrabble of iemand die u vergezelt naar een cultureel uitje. Soms krijgen we die hulp van familie en vrienden, maar dit is niet altijd mogelijk. Het is dan fijn om te weten dat u via Nanny4Granny in contact kunt komen met een opgewekte Nanny waarmee het klikt. Een professional die er altijd graag voor u is en begrijpt wat u bedoelt omdat u zelf altijd de regie houdt.

De kracht van de eigen generatie stimuleert gezonde marktwerking

We worden allemaal ouder, blijven langer fit en willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Toch komt er voor ons allen een moment dat onze zelfstandigheid zal moeten worden ondersteund. Dat geeft reden tot zorg maar biedt ook kansen. Bent u die actieve senior die graag blijvend een steentje wil bijdragen aan de maatschappij door de eigen of oudere generatie gezelschap te bieden en te blijven ondersteunen tot u zelf op een leeftijd bent aangekomen en een beetje hulp kunt gebruiken?

Nanny4Granny biedt mogelijkheden voor zowel de groep senioren die een ondersteuningsvraag heeft, als de groep die graag de handen uit de mouwen steekt.  Op deze wijze kunnen ervaring en betrokkenheid voor de eigen generatie worden ingezet. Door vraag en aanbod bij elkaar te brengen, het te organiseren en een passende vergoeding te vragen, ontstaat een gezonde marktwerking die voor senioren en uiteindelijk alle generaties voordelen biedt.

Kwetsbare mensen vinden het moeilijk om hulp te vragen en andersom is er schroom om hulp aan te bieden. Nanny4Granny streeft er naar om deze impasse te doorbreken. Door mensen met elkaar in contact te brengen, komt vraag en aanbod van zorg, aandacht en hulp samen.

Help! De helper heeft stress

Met de overgang van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving wordt het beroep op mantelzorgers alleen maar groter. Daar zitten veel goede kanten aan. Maar naarmate de informele zorg toeneemt, zien we ook meer ontsporingen. Kinderen die aanvankelijk met liefde de zorg voor hun ouders op zich namen, raken overbelast. Vooral als ze die zorg combineren met een baan en de enorme drukte die het eigen gezin veroorzaakt. Zo ontstaat compassiemoeheid terwijl  het allerbelangrijkste bij mantelzorg juist is om het werkelijke en liefdevolle contact in stand te houden. Het mag niet zo zijn dat de oorspronkelijke liefdevolle verzorging ontaardt in last. Voorkom dat het een functionele relatie wordt en vraag Nanny4Granny gewoon om hulp. Wij begrijpen wat u bedoelt.  Het gaat om oprechte aandacht en niet om de praktische invulling van zaken. Daar zorgen wij voor.

TARIEVEN

WERKWIJZE

WERKEN ALS NANNY

FAMILIE/KINDEREN