Kwart ouderen kan geen seniorenwoning vinden

_mg_2435 Er is een groot tekort aan seniorenwoningen in de sociale huursector. Door nieuwe toewijzingsregels voor woningcorporaties is voor minimaal een kwart van de woningzoekende ouderen geen seniorenwoning. Dat blijkt uit de uitzending van De Monitor (KRO-NCRV). Minister Blok (Wonen) is niet van plan om de knellende huurregels te versoepelen, laat hij aan De Monitor weten. ANBO wil juist wel meer flexibiliteit: “Er zijn al niet veel passende seniorenwoningen met een lage huur, en door de huurregels moeten niet alle mensen met een laag inkomen, óók de mensen met vermogen, in dat aanbod zoeken. Als je dan ook nog in de buurt van vrienden en familie wil wonen – denk even aan de gewenste participatiesamenleving – dan is het dus heel erg moeilijk om een goede woning te vinden. Daarmee wordt langer zelfstandig blijven wonen onnodig ingewikkeld gemaakt”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

‘Passend toewijzen’

Sinds januari moeten huishoudens met een laag inkomen verplicht in goedkope woningen worden geplaatst, het zogenoemde ‘passend toewijzen’. Deze groep, waaronder veel senioren, kan alleen nog inschrijven op het goedkope segment huurwoningen tot 586 euro per maand. Daarvan komen er jaarlijks 11.000 vrij. Maar volgens de meest recente cijfers zijn er per jaar tussen de 15.000 en 20.000 van deze woningen nodig. Voor minimaal een kwart is dus geen woning beschikbaar. De lange wachttijd voor een seniorenwoning staat haaks op het beleid van de overheid om ouderen langer thuis te laten wonen in een geschikte seniorenwoning.

De Kamerleden Ronnes (CDA) en De Vries (PvdA) wezen minister Blok deze zomer op de problemen rond passend toewijzen, zeker in relatie tot woningen die aangepast zijn aan een (toekomstige) zorgbehoefte. In een motie vroegen zij de minister nieuwe afspraken te maken met corporaties. Tot op heden heeft minister Blok daar geen opvolging aan gegeven. ANBO zal zich de komende tijd, onder andere samen met het Kenniscentrum Wonen en Zorg van Aedes en Actiz, inspannen om meer cases boven water te krijgen, om de minister duidelijk te maken dat er iets moet veranderen.

‘Woningaanbod met de dag kleiner’

Met de invoering van de nieuwe toewijzingsregels wil de overheid voorkomen dat zij veel huurtoeslag moet betalen aan mensen met een laag inkomen en een hoge huur. Een logische gedachte, maar de regels pakken slecht uit voor senioren. Sinds ‘passend toewijzen’ werd ingevoerd verdween het woningaanbod ‘als sneeuw voor de zon’, zo vertellen senioren op zoek naar een gelijkvloerse woning. Het effect van passend toewijzen is namelijk dat veel ouderen moeten concurreren op de krappe markt van woningen tot 586 euro. De situatie is het meest nijpend bij ouderen die een zorgwoning nodig hebben; een zelfstandige woning vaak grenzend aan een wooncomplex waar intensieve zorg voorhanden is. Veel van deze woningen hebben door de extra voorzieningen een huur boven de 586 euro per maand. Zelfs in situaties waar het onverantwoord is om nog thuis te wonen, gaan vrijgekomen woningen aan hun neus voorbij. In sommige gevallen zelfs omdat de zorgwoning een paar euro duurder is dan de woningen waarop zij wél mogen reageren.

Wel vermogen, geen huurwoning

De regels pakken vooral slecht uit voor ouderen met een laag jaarinkomen, maar die wel vermogen hebben uit de verkoop van hun huis. Zij willen en kunnen vaak een duurdere corporatiewoning huren, maar mogen dat niet omdat hun vermogen niet wordt meegeteld bij hun jaarinkomen. Deze groep moet dus ongewild concurreren met de groep ouderen met een laag inkomen zonder vermogen.

Minister Blok: corporaties niet oppotten maar investeren

Minister Blok legt de verantwoordelijkheid voor het probleem bij de woningcorporaties. Hij vindt dat zij veel meer betaalbare woningen moeten bouwen. Blok: ‘Corporaties hadden het afgelopen jaar 5,5 miljard ruimte, hoeveel ruimte heb je nodig om je werk goed te doen?’. Ook is Blok van mening dat corporaties de huren moeten laten zakken tot 586 euro, zodat ouderen met een laag inkomen ook in aanmerking komen voor woningen die nu te duur zijn. Volgens de woningcorporaties gaat de minister veel te kort door de bocht. Zij zeggen niet de financiële ruimte te hebben om op grote schaal de huren te verlagen en om op korte termijn voldoende seniorenwoningen te bouwen om het woningtekort op te lossen. De corporaties vinden dat minister Blok soepeler moet omgaan met de nieuwe huurregels.

Bron: ANBO

Gemeenten gaan de fout in met huishoudelijke hulp

hulpRuim driekwart van de Nederlandse gemeenten gaat de fout in met de inzet van geld dat bedoeld is voor huishoudelijke hulp. Dat stelt FNV Zorg en Welzijn. De vakbond deed onderzoek in alle 390 gemeenten naar het beleid van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Van de gemeenten voert 77 procent juridisch fout of zeer discutabel beleid.

Dat leidt tot kortere hulp dan waar de mensen recht op hebben, aldus Sarah Dobbe van FNV. Verder blijkt volgens haar in de praktijk vaak niet de gemeente maar de zorgaanbieder de indicatie te stellen. De zorgaanbieder bepaalt dus hoeveel uren huishoudelijke hulp iemand nodig heeft. Die krijgt een vast bedrag en heeft daar dus ,,een belang”.

Sinds de invoering van de Wmo moeten mensen voor ondersteuning van onder meer huishoudelijke hulp aankloppen bij de gemeente. Door de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar gemeenten ging er het afgelopen jaar veel mis. En veel thuiszorgmedewerkers raakten hun baan kwijt.

Teveel bezuinigingen

Onlangs bleek uit onderzoek door de NOS en Binnenlands Bestuur dat de meeste gemeenten vorig jaar geld hebben overgehouden op het zorgbudget. Naar schatting 310 miljoen euro in totaal. Dobbe zegt dat gemeenten dat doen onder het mom van bezuinigingen uit Den Haag. ,,Maar ze bezuinigen dus nog meer dan nodig.’’

De Nationale Ombudsman concludeerde eerder dit jaar ook dat gemeenten de boel niet altijd op orde hebben of mensen niet goed informeren.

(bron: telegraaf)

Groep ouderen 75-plusser internetgebruiker wordt groter

4Groep ouderen internet wordt groter. Dus nooit te oud om te leren, al begin je met online spelletjes of puzzels. Goed om de hersenen te blijven prikkelen. Echter het wereldwijde web is voor 1,2 miljoen Nederlanders nog steeds onbekend terrein. Dat is omgerekend zo’n 8 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2015. Wel zijn er steeds meer mensen (waaronder ouderen) online, want in 2012 ging het nog om 10 procent van de Nederlanders.

Daarnaast heeft 6 procent van de bevolking überhaupt geen toegang tot internet. Dat zijn 870.000 mensen.

Niet-gebruikers

De meeste mensen die geen internet gebruiken, doen dat omdat ze er simpelweg geen interesse in hebben. Daarna is een gebrek aan kennis of vaardigheden de belangrijkste reden.

Vooral bij de 75-plussers zijn nog veel niet-internetgebruikers, al wordt deze groep langzaam kleiner. Het internetgebruik neemt in deze groep vooral toe omdat de mensen die nu in deze leeftijdscategorie vallen, het web al wisten te vinden toen ze nog jonger waren dan 75 jaar.

De niet internettende ouderen zijn daarnaast vaker vrouw dan man. Ook gaat het vaker om laagopgeleiden dan om hoogopgeleiden.

(bron: nos.nl)

Zin in om heerlijk op vakantie te gaan! Maar wie zorgt er voor oma?

ouder seniorNa lange tijd hard werken er weer op uit. Weer nieuwe energie opsnuiven in een nieuwe omgeving. Heerlijk!! Maar dan komt het schuldgevoel toch ook weer boven kruipen…..Wie zorgt er voor opa of oma? Wie doet dan de boodschappen, koken, even het huis opruimen en eventueel schoonmaken, medicijnen halen, wat zaken regelen, gewoon even langs voor een gezelligheidspraatje……..De eerste reactie is vaak: laten we maar niet gaan of korter. Maar vergeet niet: dat een (mantel)zorger pas goed kan zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Je kunt niet futloos maar steeds doorgaan. Je moet ook zelf weer opladen. Draag je zorgtaken af en toe over aan een persoonlijke assistente, een Nanny. Eén persoon die zoveel mogelijk taken van je waarneemt. Niet meerdere personen over de vloer maar 1 persoon (m/v) die de zaken regelt, huishoudelijke taken oppakt, je wat gezelligheid mee kan beleven en ook nog een auto tot de beschikking heeft om er op uit te gaan. Nanny4Granny kan helpen om een geschikte Nanny te vinden. Bel of mail geheel vrijblijvend voor info.

We worden 5 jaar ouder dan 60 jaar geleden

MG_2269-432x287Wie 65 jaar is geworden, leeft daarna gemiddeld nog 19,7 jaar. Vrouwen worden nog altijd ouder dan mannen, maar het verschil wordt kleiner. In Nederland is de levensverwachting van een vrouw op die leeftijd 20,9 jaar en voor een man 18,2 jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

In 2015 was de levensverwachting ruim vijf jaar langer dan zestig jaar geleden. De kans om honderd te worden wordt steeds groter. Wie nu rond de pensioengerechtigde leeftijd zit, heeft zes keer zoveel kans om honderd jaar te worden als zijn leeftijdgenoot in 1956.

Het CBS verwacht dat de resterende levensverwachting van 65-jarigen nog verder doorzet. In 2060 is het volgens prognoses 25 jaar. Dat is wel koffiedik kijken: de marges lopen flink uiteen, van 20,5 tot 29,5 jaar voor iemand die dan 65 is.

Sinds 1980 is de gemiddelde levensverwachting voor mannen sneller gestegen dan die voor vrouwen. Roken speelt daarbij een belangrijke rol. Mannen zijn eerder en massaler begonnen met roken, aldus het statistiekbureau.

(bron: Telegraaf, 30 mei)

Steeds meer ouderen drinken stilletjes

media_xll_3259240[1]Ouderen kampen steeds vaker met een drankprobleem. Het aantal alcoholisten van 55 jaar en ouder is afgelopen jaar met ongeveer 10 procent gestegen. Volgens het verslavingsinstituut Trimbos zijn er nu tussen de 150.000 tot 200.000 oudere probleemdrinkers in Nederland. Van hen zochten 10.000 senioren hulp.

De toename van het aantal probleemdrinkers blijkt uit voorlopige berekeningen. Definitieve cijfers uit het registratiesysteem van de verslavingszorg volgen in september. In 2013 klopten 8000 ouderen aan bij hulpinstanties.De meest recente stijging – naar 10.000 – loopt in de pas met een eerdere trend:  tussen 2004 en 2013 groeide het aantal alcoholcliënten met 61 procent. Rob Bovens, lector verslavingspreventie aan de Hogeschool Windesheim, wijt de toename aan de vergrijzing en de vrije tijd die veel pensionado’s hebben. Bijeenkomsten van golf- of tennisclubs, barbecues en andere sociale activiteiten gaan vaak gepaard met alcoholgebruik.,,De meesten van de drinkende ouderen werken niet meer, dus van schade in het bedrijfsleven is geen sprake”, constateert Bovens. Desalniettemin maakt hij zich wel zorgen over de  ontwikkeling. ,,Wat je wel ziet is dat alcohol slecht is voor je gezondheid. Je leest: een glaasje is goed voor hart en bloedvaten. Maar meerdere hebben juist een negatief effect en verhogen ook de kans op allerlei ziektes, zoals borstkanker bij vrouwen. Daarnaast veroorzaakt teveel drank slaapproblemen en heb je meer kans op valpartijen waarbij van alles wordt gebroken. Kortom: de ziektekosten zullen stijgen.”(bron: www.ad.nl)