Help! De helper heeft stress

Met de overgang van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving wordt het beroep op mantelzorgers alleen maar groter. Daar zitten veel goede kanten aan. Maar naarmate de informele zorg toeneemt, zien we ook meer ontsporingen. Kinderen die aanvankelijk met liefde de zorg voor hun ouders op zich namen, raken overbelast. Vooral als ze die zorg combineren met een baan en de enorme drukte die het eigen gezin veroorzaakt. Zo ontstaat compassiemoeheid terwijl  het allerbelangrijkste bij mantelzorg juist is om het werkelijke en liefdevolle contact in stand te houden. Het mag niet zo zijn dat de oorspronkelijke liefdevolle verzorging ontaardt in last. Voorkom dat het een functionele relatie wordt en vraag Nanny4Granny gewoon om hulp. Wij begrijpen wat u bedoelt.  Het gaat om oprechte aandacht en niet om de praktische invulling van zaken. Daar zorgen wij voor.