Beetje hulp vragen mag

Er gebeurt van alles in ons leven. Of het nu gaat om leuke of minder leuke dingen, we kunnen allemaal weleens wat hulp gebruiken. Gezelschap in de vorm van gemak, gezelligheid en aandacht. Hulp met de boodschappen en het huishouden bijvoorbeeld. Of iemand die af en toe eens langskomt voor een kopje koffie, potje scrabble of iemand die u vergezelt naar een cultureel uitje. Soms krijgen we die hulp van familie en vrienden, maar dit is niet altijd mogelijk. Het is dan fijn om te weten dat u via Nanny4Granny in contact kunt komen met een opgewekte Nanny waarmee het klikt. Een professional die er altijd graag voor u is en begrijpt wat u bedoelt omdat u zelf altijd de regie houdt.

De kracht van de eigen generatie stimuleert gezonde marktwerking

We worden allemaal ouder, blijven langer fit en willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Toch komt er voor ons allen een moment dat onze zelfstandigheid zal moeten worden ondersteund. Dat geeft reden tot zorg maar biedt ook kansen. Bent u die actieve senior die graag blijvend een steentje wil bijdragen aan de maatschappij door de eigen of oudere generatie gezelschap te bieden en te blijven ondersteunen tot u zelf op een leeftijd bent aangekomen en een beetje hulp kunt gebruiken?

Nanny4Granny biedt mogelijkheden voor zowel de groep senioren die een ondersteuningsvraag heeft, als de groep die graag de handen uit de mouwen steekt.  Op deze wijze kunnen ervaring en betrokkenheid voor de eigen generatie worden ingezet. Door vraag en aanbod bij elkaar te brengen, het te organiseren en een passende vergoeding te vragen, ontstaat een gezonde marktwerking die voor senioren en uiteindelijk alle generaties voordelen biedt.

Kwetsbare mensen vinden het moeilijk om hulp te vragen en andersom is er schroom om hulp aan te bieden. Nanny4Granny streeft er naar om deze impasse te doorbreken. Door mensen met elkaar in contact te brengen, komt vraag en aanbod van zorg, aandacht en hulp samen.

Help! De helper heeft stress

Met de overgang van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving wordt het beroep op mantelzorgers alleen maar groter. Daar zitten veel goede kanten aan. Maar naarmate de informele zorg toeneemt, zien we ook meer ontsporingen. Kinderen die aanvankelijk met liefde de zorg voor hun ouders op zich namen, raken overbelast. Vooral als ze die zorg combineren met een baan en de enorme drukte die het eigen gezin veroorzaakt. Zo ontstaat compassiemoeheid terwijl  het allerbelangrijkste bij mantelzorg juist is om het werkelijke en liefdevolle contact in stand te houden. Het mag niet zo zijn dat de oorspronkelijke liefdevolle verzorging ontaardt in last. Voorkom dat het een functionele relatie wordt en vraag Nanny4Granny gewoon om hulp. Wij begrijpen wat u bedoelt.  Het gaat om oprechte aandacht en niet om de praktische invulling van zaken. Daar zorgen wij voor.